Wat is verspanen ?

Verspanen is de term voor alle vormen van materiaalbewerking waarbij door middel van bepaald hand– of machinegereedschap materiaaldelen worden weggenomen en spanen ontstaan. De massa neemt af en de oorspronkelijke vorm verandert blijvend in de richting van de gewenste vorm.Tijdens de bewerking bij Duijts verspaning wordt het materiaal verwijderd door afschuiving waardoor spanen of krullen ontstaan. Tegenover de verspanende bewerking staat de niet-verspanende bewerking, waarbij geen spanen ontstaan.

Ter illustratie van het begrip verspanen kan men denken aan de krulvormige spaan die men ziet ontstaan, indien men met een mes over niet te zachte boter schraapt waarbij het mes dwars op de bewegingsrichting wordt gehouden.Voorbeelden van verspanende bewerkingen bij Duijts verspaning zijn frezen, tappen, draaien, vijlen, boren, zagen, kotteren.

Een betrekkelijk recente ontwikkeling is het hogesnelheidsverspanen. Hierbij worden snijsnelheden toegepast die een orde van grootte hoger liggen dan de tot dusver gebruikelijke. Denk daarbij aan verhoging van de snijsnelheden met factoren van 5-20. Voor het frezen van staal gelden waarden 6 m/s, voor aluminium 30m/s en hoger. Bij hoge snijsnelheden verloopt het spaanvormingsproces nagenoeg adiabatisch, dat wil zeggen dat alle warmte die ontstaat door de intense vervorming van het werkstukmateriaal in de afschuifzone en door wrijving de spaan over het spaanvlak, wordt omgezet in temperatuurstijging van het spaanmateriaal. De temperatuur kan echter niet hoger worden dan de verwerkingstemperatuur van het werkstukmateriaal, aangezien voor verdere toename veel extra warmte nodig is.

lid koningklukke metaalunie
lid koningklukke metaalunie